XII 3.1 PENILAIAN HARIAN

Semangat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Geografi. Pada kesempatan pertemuan hari ini, kita akan melaksanakan PENILAIAN bagi kelas XII BB 7 dan XII BB 8 serta REMIDI bagi XII BB 5 dan XII BB 6. 

Klik Soal di bawah ini, ingat berdoa sebelum mengerjakan:


     PENILAIAN     

XII BB 7

XII BB 8


     REMIDI     

Siswa yang Remidi sesuai dengan yang tercantum di Google Classroom.

XII BB 5

XII BB 6