TIU Subtes Antonim #1

CPNS Tes Intelegensi Umum Subtes Antonim

Petunjuk:

  1. Isi Nama, ID dan e-mail.
  2. Kerjakan soal dengan dan buat pada drop down di sebelah kiri nomor soal
  3. Jika sudah semua, klik Grade & Submit
  4. Perhatikan skor anda (%)
  5. Buka pembahasan dan klik Start Over untuk ulangi agar mendapat nilai maksimum.

TIU SUBTES ANTONIM #1
 
Name:     ID: 
 
Email: 

TIU SUBTES ANTONIM #1

PETUNJUK:
Pilih salah satu dari lima opsi A, B, C, D, atau E yang mempunyai arti berlawanan dengan arti kata yang dicetak dalam huruf kapital.
 

 1. 

SEKULER
A.
Sekunder
B.
Duniawi
C.
Hedonisme
D.
Kedua
E.
Keagamaan
 

 2. 

MAKAR
A.
Baik
B.
Adil
C.
Makmur
D.
Aman
E.
Sentosa
 

 3. 

MAKRO
A.
Grosir
B.
Ekonomi
C.
Besar
D.
Mikro
E.
Untung
 

 4. 

ESTIMASI
A.
Perkiraan
B.
Panas
C.
Dingin
D.
Pasti
E.
Kenyataan
 

 5. 

GEGAI
A.
Kuat
B.
Lemah
C.
Baik
D.
Dapat dipercaya
E.
Bohong
 

 6. 

LESTARI
A.
Langgeng
B.
Sunyi
C.
Sementara
D.
Lengang
E.
Permanen
 

 7. 

PRURAL
A.
Tunggal
B.
Banyak
C.
Jamak
D.
Pertama
E.
Lengkap
 

 8. 

SUMBANG
A.
Kokoh
B.
Laras
C.
Imbang
D.
Benar
E.
Mirip
 

 9. 

KOALISI
A.
Oposisi
B.
Pasangan
C.
Teman
D.
Kawan
E.
Transisi
 

 10. 

KAKU
A.
Elastis
B.
Patah
C.
Besi
D.
Lunak
E.
Rapuh
  
         Coba Lagi